Ziekte en afwezigheid

Ziekte

Is uw kind ziek? Meld dit dan vóór 8.00 uur in de Magister-app.

Verzuim

Is uw kind afwezig door bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek? Dan kunt u dit doorgeven in de Hoy-app.

Verlof

Leerlingen hebben vrij tijdens de schoolvakanties. Een verzoek om daarbuiten één of meer dagen vrij te krijgen, kunt u schriftelijk doen bij de teamleider. Het formulier vindt u hier:

De teamleider verwerkt uw aanvraag op basis van de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente. U ontvangt schriftelijk en via de Hoy-app een reactie op uw aanvraag.

Afwezigheid

Als een leerling zonder geldige reden afwezig is, dan melden wij dit altijd aan de afdeling leerplicht van de gemeente waarin de leerling woont. Ons verzuimprotocol kunt u hier bekijken: