Vmbo en mavo

Op het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo kun je onderwijs volgen op vmbo- en mavo-niveau:

 • Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 • Mavo/vmbo theoretische leerweg

Bij vmbo-kader en vmbo-basis kunnen leerlingen ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) krijgen.

Loopbaanoriëntatie en profielen

In het tweede leerjaar maak je tijdens de lessen loopbaanoriëntatie kennis met de keuzemogelijkheden in de bovenbouw. Je ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Aan het einde van het tweede jaar kies je je profiel en keuzevakken. Samen met je mentor en ouders kies je een profiel en vakkenpakket dat echt bij jou past. 

Wij hebben de volgende profielen:

Vmbo-basis en vmbo-kader

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Dienstverlening en producten
 • Produceren, installeren en energie

Mavo

 • Economie
 • Zorg en welzijn
 • Techniek