Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders/verzorgers kunnen meepraten over het beleid en de beslissingen van school. Daarom hebben we een medezeggenschapsraad met collega’s, leerlingen en ouders. Ook is er een leerlingenraad, die alle leerlingen van de school vertegenwoordigt.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) praten medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers over het beleid van de school. Wilt u contact opnemen met de MR, mail dan naar scb-mr@stanislascollege.nl.

Er is ook een Raad die opereert namens alle zes de Stanislascollege-scholen: de regioraad (RR). Hierin zitten weer afgevaardigden van onze eigen MR.

Leerlingenraad

Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo heeft een actieve leerlingenraad. Alle leerlingen van onze school zijn hierin vertegenwoordigd. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over het beleid en ondersteunt bovendien bij activiteiten en festiviteiten.