Contact met ouders

Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen school en ouders/verzorgers. Dat is ook voor de leerling fijn: die kan dan optimaal worden ondersteund door het thuisfront. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Gedurende het jaar zijn er meerdere ouderavonden. We hebben twee soorten: rapportgesprekken en informatieavonden.

gesprekken over voortgang

We beginnen het schooljaar met een startgesprek met u, de mentor en uw kind. Daarna zijn er meerdere voortgangsgesprekken uw kind de voortgang en het rapport aan u presenteert en vlak voor de zomervakantie is er een eindgesprek. In deze gesprekken bekijken we samen hoe het gaat op school. We kijken naar cijfers, maar ook naar studiehouding en sociale vaardigheden.

Informatieavonden

Tijdens de informatieavonden bespreken we een maatschappelijk of actueel thema. Dat kan bijvoorbeeld zijn ‘Het kiezen van een profiel aan het einde van de onderbouw’ of ‘Verstandig omgaan met social media’.

Er zijn ook informatieavonden rond de Ignatiaanse Pedagogiek. Bij eerdere bijeenkomsten werd er bijvoorbeeld gesproken over de thema’s 'Blijf een beetje dichter in mijn buurt' en 'Mensen, waarden en gebeurtenissen die mijn opvoedingsidealen inspireren'. Het Stanislascollege is het enige jezuïetencollege in Europa dat dit soort bijeenkomsten voor ouders/verzorgers organiseert.

Hoy-app

Via de app ‘Hoy’ communiceren wij met u als ouder/verzorger. In deze app vindt u alle formulieren, nieuwsberichten en een kalender. Ook de nieuwsbrief ontvangt u in de app. U kunt de Hoy-app gratis downloaden in de App Store en Google Play.

Magister

In Magister worden de schoolprestaties van leerlingen bijgehouden en vinden zij ook hun huiswerk en het lesrooster. U en uw kind krijgen een unieke inlogcode. Ook Magister beschikt over een app die gratis te downloaden is in de App Store en Google Play.

Lees hier meer over Magister.