Wat leuk dat je kiest voor onze school

Je kunt je aanmelden vanaf zaterdag 11 februari tot en met vrijdag 24 februari. Dat kan met het aanmeldformulier van BOVO Haaglanden of met ons eigen aanmeldformulier. Vanaf 11 februari kun je je ook digitaal aanmelden vanaf deze website. 

We hebben plek voor 165 brugklasleerlingen, 125 leerlingen voor vmbo bb, vmbo bb/kb en vmbo-kb en 40 leerlingen voor vmbo-tl/mavo. Broertjes en zusjes van huidige leerlingen hebben voorrang. 
Meer informatie over de aanmeldprocedure en de plaatsing staat op de website van BOVO Haaglanden.

Plaatsing

Op woensdag 5 april sturen wij een bericht over de plaatsing naar je ouders. Op donderdag 6 april plaatsen wij op onze website hoeveel plekken we nog beschikbaar hebben. Een tweede aanmeldperiode start 11 april en loopt tot en met 14 april. Wij sturen ouders op 20 april bericht van de plaatsing van deze tweede ronde.

Wat is er nodig voor de aanmelding?

Bij aanmelding voor de brugklas van schooljaar 2023-2024

  • Adviesformulier van de basisschool
  • Aanmeldformulier
  • Sportprofielblad
  • Bij lwoo: 'Akkoordverklaring aanvraag leerwegondersteuning
  • Eventueel: verklaringen die van toepassing zijn (i.v.m. dyslexie, ADHD, etc.)

Bij aanmelding voor leerjaar 2 of hoger

  • Instroomformulier
  • Sportprofielblad
  • VO-VO-formulier welke is ingevuld door de herkomstschool